Psychiatra to lekarz medycyny (absolwent wydziału lekarskiego) posiadający specjalizację z psychiatrii, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, może zaproponować farmakoterapię (leki na receptę), ma uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich, może kierować do szpitala.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła kurs podyplomowy psychoterapii (minimum 4 lata) atestowany np. przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne. Psychoterapeuta to często jednocześnie psychiatra lub psycholog.

 

Scroll to top