Studia podyplomowe trwają minimum cztery lata i nie są jedynym wymogiem jaki należy spełnić żeby prowadzić psychoterapię. Dodatkowo należy przejść terapię własną i pozostawać pod nadzorem (superwizją) certyfikowanego superwizora jednego z wyżej wymienionych Towarzystw Naukowych. Należy również ukończyć odpowiednie staże w akredytowanych ośrodkach prowadzących leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do obowiązków psychoterapeuty należy również nieustanny rozwój i pogłębianie wiedzy przez uczestnictwo w stażach i profesjonalnych szkoleniach. Ścieżka zawodowa w dziedzinie psychoterapii może być uwieńczona zdobyciem Certyfikatu Psychoterapeuty, który pozwala prowadzić leczenie bez konieczności superwizji.

Scroll to top