Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy to złożony proces polegający na łączeniu metod psychologicznych i farmakologicznych oraz psychoedukacji. Aby dobrze rozpoznać wszystkie przyczyny, które złożyły się na wystąpienie tego zaburzenia u danej osoby, należy spojrzeć na człowieka, czyli jego organizm i psychikę, całościowo. Od strony psychologicznej będą to wszystkie ważne wydarzenia i opinie ważnych osób, które ukształtowały sposób interpretowania świata i tego co daną osobę spotyka, a od strony medycznej – skłonność jego układu nerwowego do reagowania np. na stres. Poza temperamentem i przekonaniami na temat świata w skutecznym leczeniu nerwicy ważne jest ustalenie dodatkowych czynników mogących zaostrzać jej przebieg, takich jak np. niedobór witaminy D lub zła dieta. Wszystkie te elementy i dużo więcej składają się na prawidłową diagnozę i dobrze dobrane leczenie zaburzeń nerwicowych. Łódź jako intensywnie rozwijające się miasto stwarza okazję do rozwoju, natomiast niesie również zwiększona ryzyko narażenia na stres, a co za tym idzie, zwiększa ryzyko zachorowania na popularnie zwaną „nerwicę”.
Leczenie nerwicy Łódź
Podsumowując, tylko wielopłaszczyznowe spojrzenie na człowieka może zagwarantować prawidłowe leczenie. Na szczęście mijają powoli czasy kiedy to człowiek był sztucznie podzielony na cześć fizyczną i psychiczną. Ten, popełniony kiedyś fundamentalny „błąd Kartezjusza” rzutował przez wieki na sposób uprawiania medycyny. Paradoksalnie psychologia powstała z medycyny i jest jej nierozerwalną całością. Tylko w taki sposób można zrozumieć i leczyć nerwice. Wszystko jest ze sobą powiązane poprzez układ hormonalny i odpornościowy emocje znajdują ujście w ciele, a myśli odzwierciedlają emocje „w głowie”. Jesteśmy nierozerwalną całością. To jest moja filozofia leczenia człowieka z nerwicy, a nie nerwicy w człowieku. Lekarz musi być psychologiem i terapeutą. Jest to dla mnie oczywiste ponieważ tacy właśnie jesteśmy, my ludzie.
Pacjent to szczególny człowiek. To człowiek, który cierpi całym sobą – ciałem, myślami, emocjami czy relacjami. Takie cierpienie, którego często nie widać na zewnątrz wymaga szczególnej wrażliwości i uwagi… Wszystko jest całością, dlatego pomoc też musi być całościowa…
Scroll to top