Kwalifikacje zawodowe

 • Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Lekarz Medycyny (Akademia Medyczna w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Specjalista Poradnictwa Psychospołecznego i Rodzinnego (Studia Podyplomowe w zakresie "Poradnictwa Psychospołecznego i Pomocy Terapeutycznej Rodzinie" - Uniwersytet Medyczny w Łodzi.)
 • Psychoterapeuta (Podyplomowy, 4,5 letni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.)
 • Kurs "Kliniczne zastosowanie psychoterapii" (Klinika Psychiatrii Dorosłych II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.)
 • Podyplomowy Kurs Arteterapii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi)
 • Szkolenie w zakresie "Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (poziom A) - Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi
 • Szkolenie "Zaburzenia nerwicowe - diagnoza i psychoterapia (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu)
 • Szkolenie w zakresie psychoterapii zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych: "Mądrość mieszkająca w ciele (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi)
 • Szkolenie w zakresie psychoterapii zaburzeń lękowych: "Prosto w oczy" (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.)
 • Szkolenie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w psychoterapii: "Wszystkie drogi prowadzą do ..." (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi)
 • Warsztat "Advanced Techniques of Therapy (Jeffrey Zeig, Ph.D. USA)
 • V European Congress of Erciksonian Hypnosis and Psychotherapy (Kraków 2014)
 • Staż w Klinice Psychiatrycznej (Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 • Praca w Oddziale i Poradni Urologicznej (W.S.S im. M. Pirogowa w Łodzi (2003-2005))
 • Staż w Klinice Chorób Wewnętrznych (W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi)
 • Staż w Oddziale Ginekologicznym (W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi)
 • Staż w Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Łodzi
 • Staż - obserwacja przebiegu całego cyklu terapii grupowej (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi)
 • Pracuję pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Scroll to top