Jest skuteczną metodą leczenia:
- depresji
- zaburzeń lękowych
- zaburzeń nerwicowych
- zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych (natrętne myśli i/lub czynności)
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń popędu seksualnego
- dolegliwości psychosomatycznych (np. przewlekłe bóle głowy lub biegunka spowodowana napięciem i stresem)


Jest pomocna w znalezieniu drogi do:
- radzenia sobie z codziennym stresem
- rozwiązania trudnych sytuacji życiowych
- poprawienia funkcjonowania w związku
- uzdrowienia relacji ze sobą i otoczeniem
- rozwoju osobowości i samodoskonalenia

Scroll to top