Pod pojęciem leczenie lęków, rozumiem kompleksowe spojrzenie na człowieka, które uwzględnia wszystkie Jego aspekty jako całości, która jest czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych składowych.

U podstawy skutecznego leczenia zaburzeń lękowych leży wnikliwa diagnostyka różnicowa, którą może przeprowadzić jedynie lekarz.
Wśród chorób somatycznych, w przebiegu których mogą wystąpić objawy napadów paniki, wymienia się:
  • nadczynność tarczycy,
  • napadową hipoglikemię,
  • guz chromochłonny nadnerczy (łac. pheochromocytoma),
  • wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
  • tężyczkę,
  • ostrą chorobę niedokrwienną serca,
  • padaczkę.
Scroll to top