kwalifikacje zawodowe...

 

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Lekarz Medycyny - Akademia Medyczna w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

Specjalista Poradnictwa Psychospołecznego i Rodzinnego - Studia Podyplomowe w zakresie "Poradnictwa Psychospołecznego i Pomocy Terapeutycznej Rodzinie" - Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Psychoterapeuta - Podyplomowy, 4,5 letni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kurs "Kliniczne zastosowanie psychoterapii" - Klinika Psychiatrii Dorosłych II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podyplomowy Kurs Arteterapii - Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Szkolenie w zakresie "Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (poziom A)" - Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Szkolenie "Zaburzenia nerwicowe - diagnoza i psychoterapia" - Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

Szkolenie w zakresie psychoterapii zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych: "Mądrość mieszkająca w ciele" - Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Szkolenie w zakresie psychoterapii zaburzeń lękowych: "Prosto w oczy" - Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Szkolenie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w psychoterapii: "Wszystkie drogi prowadzą do ..." - Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Warsztat "Advanced Techniques of Therapy" - Jeffrey Zeig, Ph.D. (USA).

"V European Congress of Erciksonian Hypnosis and Psychotherapy" - Kraków 2014.

Staż w Klinice Psychiatrycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Praca w Oddziale i Poradni Urologicznej W.S.S im. M. Pirogowa w Łodzi (2003-2005).

Staż w Klinice Chorób Wewnętrznych W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

Staż w Oddziale Ginekologicznym W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

Staż w Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Łodzi.

Staż - obserwacja przebiegu całego cyklu terapii grupowej - Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Pracuję pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.DIAGNOSTYKA - LECZENIE FARMAKOLOGICZNE - PSYCHOTERAPIA
Gabinet Lekarski Psychoterapii 94-044 Łódź ul. Przełajowa 22B