kim jest psychoterapeuta...

 

Psychoterapeuta to najczęściej lekarz lub psycholog, który ukończył podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Studia podyplomowe trwają minimum cztery lata i nie są jedynym wymogiem jaki należy spełnić żeby prowadzić psychoterapię. Dodatkowo należy przejść terapię własną i pozostawać pod nadzorem (superwizją) certyfikowanego superwizora jednego z wyżej wymienionych Towarzystw Naukowych. Należy również ukończyć odpowiednie staże w akredytowanych ośrodkach prowadzących leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi.
Do obowiązków psychoterapeuty należy również nieustanny rozwój i pogłębianie wiedzy przez uczestnictwo w stażach i profesjonalnych szkoleniach. Ścieżka zawodowa w dziedzinie psychoterapii może być uwieńczona zdobyciem Certyfikatu Psychoterapeuty, który pozwala prowadzić leczenie bez konieczności superwizji.DIAGNOSTYKA - LECZENIE FARMAKOLOGICZNE - PSYCHOTERAPIA
Gabinet Lekarski Psychoterapii 94-044 Łódź ul. Przełajowa 22B