czym jest psychoterapia...

 

Psychoterapia to wspieranie, towarzyszenie i pomoc w uczeniu się samego siebie. To podróż do samoakceptacji, oraz świadomości swoich emocji i potrzeb.
Jest specjalistyczną formą leczenia, polegającą na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, których celem jest zmniejszenie lub usunięcie zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym, somatycznym i społecznym.


Jest skuteczną metodą leczenia:
- depresji
- zaburzeń lękowych
- zaburzeń nerwicowych
- zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych (natrętne myśli i/lub czynności)
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń popędu seksualnego
- dolegliwości psychosomatycznych (np. przewlekłe bóle głowy lub biegunka spowodowana napięciem i stresem)


Jest pomocna w znalezieniu drogi do:
- radzenia sobie z codziennym stresem
- rozwiązania trudnych sytuacji życiowych
- poprawienia funkcjonowania w związku
- uzdrowienia relacji ze sobą i otoczeniem
- rozwoju osobowości i samodoskonalenia
DIAGNOSTYKA - LECZENIE FARMAKOLOGICZNE - PSYCHOTERAPIA
Gabinet Lekarski Psychoterapii 94-044 Łódź ul. Przełajowa 22B